top of page

Навчально-методичне забезпечення освітніх компонент

за ОПП Екологія

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

Освітні компоненти, що формують загальні компетентності

 • Історія України

  • Силабус

  • Робоча навчальна програма

 • Українська мова (за проф. спрям.)

  • Силабус

  • Робоча навчальна програма

 • Основи філософських знань

  • Силабус

  • Робоча навчальна програма

 • Культурологія

  • Силабус

  • Робоча навчальна програма

 • Соціологія

  • Силабус

  • Робоча навчальна програма

 • Економічна теорія

  • Силабус

  • Робоча навчальна програма

 • Основи правознавства

  • Силабус

  • Робоча навчальна програма

 • Іноземна мова (за проф. спрям.)

  • Силабус

  • Робоча навчальна програма

 • Фізичне виховання

  • Силабус

  • Робоча навчальна програма

 • Вища математика

  • Силабус

  • Робоча навчальна програма

 • Фізика

  • Силабус

  • Робоча навчальна програма

 • Загальна біологія

 • Метеорологія і кліматологія

  • Силабус

  • Робоча навчальна програма

 • Аналітична хімія

 • Фізико-хімічний аналіз

 • Загальна екологія

  • Силабус

  • Робоча навчальна програма

 • Основи комп’ютерних технологій

  • Силабус

  • Робоча навчальна програма

 • Безпека життєдіяльності

  • Силабус

  • Робоча навчальна програма

Освітні компоненти, що формують спеціальні компетентності

 • Геологія з основами геоморфології

  • Силабус

  • Робоча навчальна програма

 • Гідроекологія

  • Силабус

  • Робоча навчальна програма

 • Ґрунтознавство

  • Силабус

  • Робоча навчальна програма

 • Охорона праці

  • Силабус

  • Робоча навчальна програма

 • Геохімія довкілля

  • Силабус

  • Робоча навчальна програма

 • Моніторинг довкілля

  • Силабус

  • Робоча навчальна програма

 • Раціональне природокористування і охорона навколишнього середовища

  • Силабус

  • Робоча навчальна програма

 • Заповідна справа з основами ландшафтної екології

  • Силабус

  • Робоча навчальна програма

 • Комп'ютерна обробка екологічної інформації

  • Силабус

  • Робоча навчальна програма

 • Методи вимірювання параметрів навколишнього природного середовища

  • Силабус

  • Робоча навчальна програма

 • Екологічне право з основами екологічної експертизи, метрології і стандартизації

  • Силабус

  • Робоча навчальна програма

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

 • Навчальна практика з основ комп’ютерних технологій

  • Силабус

  • Робоча навчальна програма

 • Ландшафтно-екологічна навчальна практика

  • Силабус

  • Робоча навчальна програма

 • Навчальна практика для набуття робітничої професії

  • Силабус

  • Робоча навчальна програма

 • Навчальна практика з методів вимірювання параметрів навколишнього природного середовища

  • Силабус

  • Робоча навчальна програма

 • Навчальна практика з комп’ютерної обробки екологічної інформації

  • Силабус

  • Робоча навчальна програма

 • Навчальна практика з екологічної зйомки

  • Силабус

  • Робоча навчальна програма

 • Виробнича технологічна практика

  • Силабус

  • Робоча навчальна програма

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ

За вибором закладу освіти

 • Економіка та організація еколого-геологічних робіт

  • Силабус

  • Робоча навчальна програма

 • Основи водопостачання та методи очищення води

  • Силабус

  • Робоча навчальна програма

 • Урбоекологія

  • Силабус

  • Робоча навчальна програма

За вибором здобувачів освіти.

Вибірковий блок 1

 • Інвентаризація та облік відходів

  • Силабус

  • Робоча навчальна програма

 • Екологічний менеджмент та аудит

  • Силабус

  • Робоча навчальна програма

 • Екологічне картування

  • Силабус

  • Робоча навчальна програма

 • Техноекологія

  • Силабус

  • Робоча навчальна програма

 • Радіоекологія

  • Силабус

  • Робоча навчальна програма

Вибірковий блок 2

 • Екологічна паспортизація територій і підприємств

  • Силабус

  • Робоча навчальна програма

 • Екологічний маркетинг і екобрейдинг

  • Силабус

  • Робоча навчальна програма

 • Екологічне картографування

  • Силабус

  • Робоча навчальна програма

 • Технології захисту довкілля

  • Силабус

  • Робоча навчальна програма

 • Радіоекологія з основами радіобіології

  • Силабус

  • Робоча навчальна програма

Робочі навчальні програми_4 курс_2022-2023 н.р. (молодший спеціаліст)

bottom of page