top of page

Освітні програми

 

Типова освітня програма профільної середньої освіти закладів освіти, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти_2018р. 

Переглянути

Стандарт фахової передвищої освіти зі спеціальності 101 Екологія галузі знань 10 Природничі науки освітньо-професійного ступеня "фаховий молодший бакалавр"_2022р.

Переглянути

Стандарт фахової передвищої освіти зі спеціальності 122 Комп'ютерні науки галузі знань 12 Інформаційні технології освітньо-професійного ступеня "фаховий молодший бакалавр"_2022р.

Переглянути

Стандарт фахової передвищої освіти зі спеціальності 123 Комп'ютерна інженерія галузі знань 12 Інформаційні технології освітньо-професійного ступеня "фаховий молодший бакалавр"_2022р.

Переглянути

Стандарт фахової передвищої освіти зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка галузі знань 14 Електрична інженерія освітньо-професійного ступеня "фаховий молодший бакалавр"_2022р.

Переглянути

Стандарт фахової передвищої освіти зі спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія галузі знань 19 Архітектура та будівництво освітньо-професійного ступеня "фаховий молодший бакалавр"_2022р.

Переглянути

Освітня програма профільної середньої освіти підготовки фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти_2022р.

Переглянути

Освітньо-професійна програма Екологія фахової передвищої освіти_2022р.

Переглянути

Освітньо-професійна програма Комп'ютерні науки фахової передвищої освіти_2022р.

Переглянути

Освітньо-професійна програма Комп'ютерна інженерія фахової передвищої освіти_2022р.

Переглянути

 

Освітньо-професійна програма Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка фахової передвищої освіти_2022р.

Переглянути

Освітньо-професійна програма Будівництво та цивільна інженерія фахової передвищої освіти_2022р.

Переглянути

Освітньо-професійна програма Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн фахової передвищої освіти_2022р.

Переглянути

bottom of page