Код та найменування спеціальності: 

193 Геодезія та землеустрій

Шифр та найменування галузі знань: 

19 Архітектура та будівництво

Сьогодні Україна увійшла в період великих реформ. Створюється земельний кадастр України, триває процес інвертаризації землі, збільшуються обсяги промислового та житлового будівництва. Країні потрібні спеціалісти-геодезисти для створення цифрових карт місцевості, для проведення масштабних робіт з вишукування, проєктування та будівництва автомобільних шляхів, будь-яких об'єктів.

Освітня програма базується на загальновідомих положення та результатах сучасних наукових досліджень з геодезії та землеустрою та орієнтує на актуальні спеціалізації в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: інженерної геодезія, землеустрій та кадастр, геоінформаційні системи і технології, фотограмметрія та дистанційне зондування.

 

Студенти напрямку «Геодезія та землеустрій» отримують необхідні знання для геодезичної, фотограмметричної, землевпорядкувальної та геоінформаційцної підготовки.

 

Геодезист нашого часу – менеджер геоданих – це сбір та збільшення інформації до
управління геоінформаційних даних
.

 

На спеціальності «Геодезія та землеустрій» вивчають:

 • різноманітні сучасні геодезичні прилади;

 • розглядають методи складання геодезичних мереж;

 • види зйомок для отримання топографічних матеріалів;

 • складання карт, планів, цифрових карт; геодезичні роботи при будівництві промислових,

 • цивільних споруд, метро,спортивних комплексів і т.д.

 • методи спостереження за деформаціями споруд;

 • комп’ютерні програми для обробки геодезичних даних.

 

Випускники технікуму можуть продовжувати навчання:

 • НТУ «Дніпровська політехніка»;

 • Придніпровська державна академія будівництва та архітектури;

 • Львівський політехнічний університет;

 • Київський авіаційний університет, Київський політехнічний Університет;

 • Харківський університет будівництва та архітектури;

 • Одеська державна академія будівництва та архітектури та інші.

 

Випускники технікуму користуються великим попитом на ринку праці і працюють  в  різних організаціях:

 • «Гільдія Інжинірінг» (Геотоп, УкрГеоКарт, Geobest), м. Дніпро;

 • «Дніпро ДІІНТР» – ДФДП «УкрНДІІНТВ», м. Дніпро, м. Кам’янське;

 • ТОВ «Геоленд» м. Кам’янське та інші.

 

Де можна працювати за спеціальністю?

 

Державне управління:

 • відділах архітектури та містобудування;

 • обласних, районних, міських управліннях і відділах Держгеокадастру України;

 • науково-дослідних та проектних інститутах;

 • сільських, районних радах;

 • в армії (військово- топографічних службах).

 

Геодезичні  та  землевпорядні  організації:

 • будівельних організаціях;

 • в державних та приватних організаціях, які здійснюють геодезичні та землевпорядні роботи;

 • бюро технічної інвентаризації.

 

Землевпорядкування –  юридичні організації:

 • агентства з оцінки нерухомості;

 • відділах фонду держмайна;

 • обласних та районних відділах юстиції;

 • іпотечних банківських установах, організаціях;

 • податковій службі.