Код та найменування спеціальності: 

103 Науки про Землю

Шифр та найменування галузі знань: 

10 Природничі науки

Сьогодні у зв'язку з важкою гео-екологічною ситуацією в країні та регіоні, великим техногенним навантаженням на підземні води, підготовка фахівців за даною спеціальністю стає все більш актуальною. Є нагальна потреба щодоусунення та попередження негативного впливу промисловості, мегаполісів на підземні води. Потреба у спеціалістах даної галузі виникає у зв'язку з сучасним будівництвом та реконструкцією промислових підприємств та цивільних будівель, відновленням сільськогосподарських земель, проблемою збереження і використання запасів підземних вод та визначення їх кількісної і якісної оцінки.

Випускники технікуму можуть працювати керівниками середньої ланки на гірничо-збагачувальних комбінатах; гідроелектростанціях; на всіх промислових об'єктах, що мають гідротехнічні споруди.

 

Наш технікум уклав договори щодо співпраці та працевлаштування випускників з такими підприємствами: Дніпровський металургійний комбінат, регіональне Управління землевпорядкування, ВАТ "ДніпроАзот", Дніпропетровська геофізична експедиція «Дніпрогеофізика»,  Державне підприємство Лабораторія великомасштабних гідравлічних і геотехнічних досліджень, Проектний інститут «Дніпродіпротранс», Дніпродзержинська ГЕС, Державне підприємство «Південукргеологія»,  Аульське районне водопровідне господарство.

 

Для якісного проходження виробничої та переддипломної практики щорічно адміністрація технікуму заключає угоди з підприємствами міста, що сприяє отриманню випускниками першого робочого місця.