top of page

Спеціалізація:
Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн
Код та найменування спеціальності: 

192 Будівництво та цивільна інженерія
Шифр та найменування галузі знань: 
19 Архітектура та будівництво
Освітньо-професійна програма Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн

Кваліфікаційні вимоги до фахового молодшого бакалавра

 

Молодший фахівець повинен бути підготовлений до активної творчої, професійної і соціальної діяльності, яка б сприяла прогресу суспільного розвитку, вмінню самостійно здобувати нові знання, контролювати і коректувати зроблене. Молодший фахівець повинен вільно володіти державною мовою, професійно використовувати одну з іноземних мов.

 

Повинен уміти оцінювати історичні і сучасні процеси, проблеми в житті країни, тенденції світового розвитку, повинен мати високі моральні якості, звички організаторської та управлінської діяльності, вміти ухвалювати професійні рішення з урахуванням соціальних наслідків.

 

Молодший фахівець повинен знати і вміти: 

 • володіти методами художнього проектування архітектурного середовища на засобах теоретичних і практичних знань;

 • застосовувати традиційні та новітні технології опоряджувальних робіт, засобів їх механізації;

 • розробляти дизайнерські проекти інтер’єру приміщень та екстер’єру фасадів;

 • виконувати робочі креслення архітектурних деталей;

 • визначати конструктивні особливості будівель і споруд;

 • виконувати макети конструктивних елементів інтер’єру та екстер’єру;

 • виконувати об’ємно-просторове моделювання інтер’єру будинку;

 • складати ескізи обмірів, вузлів і архітектурних деталей,

 • виконувати, використовуючи набуті знання основ художнього конструювання, варіанти макетів архітектурних деталей, які підлягають відновленню;

 • орієнтуватись в проектно-кошторисній документації на основі складу робочих креслень і кошторисної документації;

 • виконувати обмірювальні робо­ти, підраховувати об`єм робіт;

 • контролювати виконання видів робіт у відповідності до проектної документації та технологічних карт.

 

Визначати:

 • послідовність виконання архі­тектурно-оздоблювальних робіт згідно з вказівками до проекту;

 • відповідність кольорової гами паспортам кольорів проекту;

 • якість матеріалів і обладнання, які використовуються при будівництві будівель і оздобленні приміщень;

 • дотримання вимог естетики при реконструкції і будівництві.

 

Молодший бакалавр технік-дизайнер після закінчення навчання може працювати:

 • технік-дизайнер;

 • технік-доглядач;

 • технік-проектувальник;

 • технік-лаборант (будівництво);

 • технік;

 • технік з підготовки виробництва;

 • макетник макетно-модельного проєктування.

bottom of page