top of page

Виховний проєкт «Вплив ЗМІ на здобувачів освіти КЕФК»


5 лютого 2024 року здобувачі освіти групи ЕК-22-1/9 провели відкриту виховну годину, присвячену темі впливу засобів масової інформації на студентів коледжу.

Щодня ми одержуємо велику кількість різноманітної інформації. Вважають, що лише в одному номері сучасної тижневої газети вміщується інформації більше, ніж середньостатистичний європеєць у ХVІІ ст. сприймав за все своє життя! Але ж, окрім щоденних газет, видаються журнали, книжки. Несуть інформацію радіо і телепередачі. До того ж ви одержуєте наукові відомості з підручників, від викладачів, друзів. Відомо, що обсяг наукової інформації подвоюється кожні шість років.

Засоби масової інформації сьогодні - це потужний фактор впливу на психологічний, соціальний стан людей, ступінь же впливу на молодь - аудиторію з незміцнілою самосвідомістю, несформованим світоглядом - найбільш велика.

Сторони впливу ЗМІ можуть бути як позитивні, так і негативні. З упевненістю можна виділити безпосередні аспекти, які пов’язані з основною функцією ЗМІ - передачею інформації: розважальна, інформативна, виховна функція.

Наш виховний проєкт присвячений дослідженню взаємовідносин між засобами масової інформації і здобувачами освіти нашого коледжу.  Особлива увага звертається на визначення ролі ЗМІ в студентському сприйнятті.

Мета проєкту — розглянути роль засобів масової інформації в процесі формування правильного сприйняття інформації здобувачів освіти КЕФК.

Виходячи з даної мети поставлено такі завдання:

- проаналізувати систему взаємовідносин між засобами масової інформації і здобувачами освіти;

- визначити роль ЗМІ у сприйнятті інформації у здобувачів освіти коледжу.

ЗМІ виступають одночасно і каналом вираження думки, і засобом її формування, й інструментом контролю. Тому право на інформацію, доступ до неї та забезпечення свободи слова мають важливе значення.

Матеріали посту підготувала керівник академічної групи ЕК-22-1/9 Ольга ЛИТВИНЕНКО.

 


105 переглядів

Comments


bottom of page