top of page

Відкрите заняття «Визначення активного хлору у воді» для здобувачів освіти ІІІ курсу освітньо-професійної програми 101 Екологія


21 березня відбулося відкрите заняття у вигляді лабораторної роботи з дисципліни «Методи вимірювання параметрів навколишнього природного середовища» на тему: «Визначення активного хлору у воді» для здобувачів освіти ІІІ курсу освітньо-професійної програми 101 Екологія.

Лабораторні дослідження як вид навчального експерименту виступають важливим методом навчання для майбутніх фахівців екологів.

У процесі виконання дослідів здобувачі освіти набувають практичних навичок роботи зі зразками природних об’єктів, хімічними реактивами, використання приладів, лабораторного устаткування. Вони оволодівають практичними компетентностями обробки результатів експерименту та вимірювань; навичками узагальнення, систематизації та виявлення причин і наслідків забруднення довкілля.

На занятті здобувачі ознайомились з особливостями хлорування води; опанували методику визначення хлористих сполук у водних зразках; титрувальним методом визначили вміст хлору у воді; порівняли з гранично допустимими нормами хлору у воді.

На лабораторному занятті здобувачі з великим задоволенням виконували поставлені задачі та знаходили ефективні рішення цієї проблемної ситуації.

 Експериментальна  та дослідницька діяльність майбутнього фахівця-еколога – це невід’ємна складова сучасного професіонала, який контролює надходження забруднень у довкілля.
Матеріали посту підготувала викладач екологічних дисциплін Оксана СУДАК.


Comments


bottom of page