top of page

Відкрите заняття з навчального предмету «Хімія»: «Розчинення та денатурація білків»28 листопада відбулося відкрите заняття у вигляді лабораторної роботи з навчального предмету «Хімія» на тему: «Розчинення та денатурація білків. Кольорові реакції білків» для здобувачів освіти групи БД–23–1/9.

Дуже подобається здобувачам освіти самостійно робити досліди.

Отже:

дохідливо і швидко пояснити складне хімічне явище;

показати процес у динаміці;

• поєднувати слухові й зорові відчуття за допомо­гою моторної діяльності, що сприяє запам’ятову­ванню;

виробляти практичні навички, що забезпечують свідому й активну підготовку домашнього зав­дання.

Практика свідчить, що викладач, який систематично й цілеспрямовано використовує виконання лабораторних дослідів на заняттях хімії, розвиває у студентів уміння не тільки дивитись, а й бачити, порівнювати, аналізувати, встановлювати взаємозв’язки та взаємозалеж­ності. Активізує навчальний процес, розви­ває мислення, допомагає уявити розміщення об’єктів і явищ у просторі.

Сучасне життя потребує активної творчої особистості. Виховати її можна, лише впроваджуючи у педагогічну практику стратегії розвитку критичного мислення, тобто пробудження свідомості, коли молода людина усвідомлює реалії, що оточують її, і шукає шляхи їх розв’язання. Тому викладач хімії використовує такі засоби навчання і виховання, які підвищують ефективність навчального процесу і готує студентів до самостійного життя.
Матеріали посту підготувала викладач хімії Ольга ЛИТВИНЕНКО.

156 переглядів

Comments


bottom of page