top of page

Зустріч зі стейкхолдерами: обговорення освітньої програми ОПП «Екологія»

3 квітня 2024 року відбулося обговорення освітньо-професійної програми 101 Екологія. У ході зустрічі, яка проходила в онлайн форматі, стейкхолдери висловили свої думки та побажання для вдосконалення програми.

Метою заходу було залучення до продуктивної та конструктивної дискусії стейкхолдерів освітньо-професійної програми; обговорення сучасного підходу до підготовки здобувачів освіти, аналіз  змісту і актуальності освітніх компонентів і фахових компетентностей, необхідних у підготовці фахівців у сфері екології.

На зустріч завітали зовнішні стейкхолдери:

Копійка Альона Леонідівна  начальник відділу охорони навколишнього середовища на ПРАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ».

Воловик Раїса Олександрівна інженер з охорони навколишнього середовища управління каналу «Дніпро-Донбас».

Щуковський Дмитро Анатолійович директор компанії «Екологія Дому».


У процесі обговорень було запропоновано посилити освітню програму через залучення до проведення лекційних та практичних занять фахівців із галузі, а також до переліку вибіркових дисциплін внести теми, які дозволять здобувачам фахової передвищої освіти набути практичних навичок проведення моніторингу навколишнього середовища, які відповідають сучасним потребам галузі.

Стейкхолдери висловили готовність сприяти практичній підготовці здобувачів фахової передвищої освіти, надавати їм можливість проходження виробничої практики і в майбутньому сприяти працевлаштуванню випускників Кам’янського енергетичного фахового коледжу.

Циклова комісія екологічних дисциплін взяла до уваги пропозиції стейкхолдерів щодо змін в проєкті освітньо-професійної програми 101 Екологія. Прийняли спільне рішення змінити назву вибіркової дисципліни «Інвентаризація та облік відходів» на «Класифікація та облік відходів» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2023 року № 1102 «Про затвердження Порядку класифікації відходів та Національного переліку відходів».

Проведена зустріч дозволила розробникам освітньої програми зі спеціальності 101 Екологія врахувати пропозиції та рекомендації всіх сторін, які зацікавлені в конкурентоспроможності майбутніх випускників.

Дякуємо нашим партнерам та колегам за плідну зустріч!
Матеріали посту підготувала голова ЦК екологічних дисциплін Оксана СУДАК.

92 перегляди

Comments


bottom of page