top of page

Зустріч зі стейкхолдерами: обговорення освітньої програми ОПП «Комп`ютерні науки»

25 березня 2024 року відбулася зустріч викладачів циклової комісії комп’ютерних дисциплін спеціальності 122 Комп’ютерні науки зі стейкхолдерами.

На зустріч завітали зовнішні стейкхолдери:

Віталій Пофаліт, ПрАТ «ЮЖКОКС», головний спеціаліст з інформаційних технологій;

Анастасія Іскандарова-Мала, IT-компанія DEVORLD, технічний директор;

Максим Строіло, IT-компанія EPAM, senior software engineer.

Обговорили сучасний стан підготовки студентів зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки; проаналізували зміст освітніх компонентів і фахових компетентностей, потрібних у підготовці фахівців у сфері інформаційних технологій. У процесі обговорень було запропоновано посилити освітню програму шляхом залучення до проведення лекційних та практичних занять фахівців із галузі, а також до переліку вибіркових дисциплін внести теми, які дозволять здобувачам  досягнути  цифрових навичок, що відповідають сучасним потребам галузі.

Стейкхолдери висловили готовність сприяти практичній підготовці здобувачів фахової передвищої освіти, надавати їм можливість проходження виробничої практики і в майбутньому сприяти працевлаштуванню.

Зустрічатись зі стейкхолдерами – це дуже добра практика, з метою обговорення змісту, якості та перспектив освітньої програми. Зустріч виявилася цікавою та стала корисною для викладачів та стейкхолдерів.

 


 

Матеріали посту підготувала голова ЦК комп’ютерних дисциплін Ксенія ГАРМАШ.

Comentarios


bottom of page