top of page

Навчальна комп`ютерна практика для студентів освітньо-професійної програми 192 Будівництво та цивільна інженерія

З 24.11 по 07.12.2023 року на базі коледжу пройшла навчальна комп’ютерна практика у групі БД-20-1/9. Мета – формування у студентів теоретичної бази знань з практики, умінь і навичок ефективного використання сучасних комп’ютерно-інформаційних технологій у сфері будівництва, що має забезпечити засвоєння здобувачами освіти основ інформативної культури та інформативно-комунікативної компетентності, а також навиків з технології моделювання, реалізованої в універсальному графічному середовищі Autodesk та Revit.

Завдання полягало у самостійній реалізації, опановуванні та раціональному використанні програмних засобів різного призначення, цілеспрямованого пошуку й систематизації інформації, використання електронних засобів обміну даними, формуванні уміння застосовувати інформаційно-комунікативні технології з метою ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо отримання, обробки, збереження, подання інформації, які пов’язані з майбутньою професійною діяльністю в умовах інформаційного суспільства.

Студенти набули досвід самостійної роботи з проєктування, реконструкції, модернізації будівель в програмному середовищі  Autodesk та Revit.

Практика завершилась складанням повного звіту з практики та його захистом.Матеріали посту підготувала керівник практики Наталія ГОРБОНОС.

Пов'язані пости

Дивитися всі

Comments


bottom of page