top of page

Навчальна практика з комп`ютерної обробки екологічної інформації для здобувачів освіти освітньо-професійної програми 101 Екологія

З 1.03 по 14.03.2024 року на базі коледжу пройшла навчальна практика у групі ЕК-20-1/9. Мета навчальної практики - вивчення здобувачами освіти програмного забезпечення для обробки екологічних даних, вирішення комплексних задач екологічного характеру у програмному забезпечені MS Excel, MathCAD; створення ландшафтного дизайну в програмі Realtime Landscaping Architect.

Завдання навчальної практики базується на збиранні та обробці первинної інформації від станцій спостереження та інших джерел; моделюванні процесів екологічного впливу; прогнозуванні майбутніх наслідків впливу на навколишнє середовище; навчанні ефективному використовуванні статистичних, математичних та сучасних програмних засобів обробки і аналізу екологічних даних.

Здобувачі освіти набули досвід у самостійному використанні сучасних інформаційних та комунікаційних технологій для пошуку й обробки інформації у сфері екології та застосуванні знань щодо геологічного середовища, педосфери, гідросфери та атмосфери для дослідження небезпечних екологічних явищ і процесів з метою вибору шляхів запобігання та їх вирішення.
Матеріали посту підготувала керівник практики Світлана ПОНАЙДА.

コメント


bottom of page