top of page

Навчальна практика з методів вимірювання параметрів навколишнього природного середовища для здобувачів освіти ІІІ курсу спеціальності 101 Екологія

З 1 березні по 14 березня 2024 року здобувачі освіти КЕФК спеціальності 101 Екологія гр. ЕК-21-1/9 пройшли навчальну практику «З методів вимірювання параметрів навколишнього природного середовища».

Основним завданням навчальної практики було  сформувати у майбутніх фахівців систему професійних умінь та навичок відповідно до майбутньої спеціальності, а саме навички роботи в хімічних лабораторіях, брати та підготовлювати проби довкілля для аналізу, обробляти отриманні данні, виконувати правила техніки безпеки.

Під час практики здобувачі освіти виконали шість лабораторних робіт, а саме:


Лабораторна робота №1 «Визначення параметрів фізичних характеристик атмосфери, ґрунту, річок гідрогеологічними та метеорологічними приладами».

Лабораторної робота №2 «Визначення  та аналіз допустимих меж шуму приладом Шумоміром».

Лабораторна робота №3 «Визначення рН розчину за допомогою приладів».

Лабораторної робота №4 «Аналіз та визначення допустимих концентрацій навколишнього середовища за допомогою  Солеміру».

Лабораторна робота №5 «Визначення кількості нітратів у продуктах за допомогою нітратоміру».

Лабораторна робота №6 «Визначення кількості радіаційного забруднення за допомогою дозиметру TERRA-P».


Також  відвідали санітарно-гігієнічну лабораторію відокремленого структурного підрозділу «Кам’янський районний відділ Державної установи «Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», ознайомились з принципами роботи дуже рідких та надзвичайно точних приладів.

Найбільші враження здобувачі освіти отримали під час екскурсії до лабораторії і при роботі з приладами по визначенню вмісту нітратів у продуктах та при визначені рівня шуму і радіації у приміщення.
Матеріали посту підготувала керівник навчальної практики Оксана ЧЕРНИШ.

Comments


bottom of page