top of page

Проєктування електронних пристроїв на базі плат Arduino

З 27.10 по 23.11 на відділенні професійної підготовки за освітньо-професійною програмою 123 Комп’ютерна інженерія здобувачі освіти ІІІ курсу групи КІ-21-2/9 успішно пройшли навчальну практику для отримання робочої професії.

Навчальна практика для отримання робочої професії представляє собою ключовий етап у формуванні професійних навичок та підготовці фахових молодших бакалаврів в області інформаційних технологій. Цей важливий етап наближає студентів до їхньої майбутньої професії, дозволяючи їм ознайомитися з конкретними аспектами практичної роботи, сприяти розвитку творчих здібностей та навичок, а також сприяти успішному саморозвитку через ділову співпрацю в колективі.

Компетентності, що здобував здобувач освіти впродовж проходження практики:

- здатність вільно користуватись сучасними комп’ютерними та інформаційними технологіями, прикладними та спеціалізованими комп'ютерно-інтегрованими середовищами для розробки, впровадження та обслуговування апаратних та програмних засобів комп’ютерної інженерії;

- здатність брати участь у розробці системного та прикладного програмного забезпечення засобів комп’ютерної інженерії з використанням ефективних алгоритмів, сучасних методів і мов програмування;

- здатність оформляти отримані робочі результати у вигляді презентацій, науково-технічних звітів.


У ході проходження практики було створено проєкт «Маніпулятор з дистанційним керуванням». Проєкт складається з двох пристроїв, побудованих на платах Arduino Uno, що спілкуються між собою. Один пристрій роботизована рука, а другий пристрій віддаленого керування для керування нею. Здобувачі освіти з захопленням робили свої перші кроки у сфері робототехніки.Матеріали посту та відеофільми підготував керівник навчальної практики Сергій ПАВЛЮЧЕНКО.

Comments


bottom of page