top of page

Проєктування програмних застосунків в Windows Forms з використанням мови програмування С++

З 29.09 по 26.10 на відділенні професійної підготовки за освітньо-професійною програмою 122 Комп’ютерні науки здобувачі освіти ІV курсу групи КН-20-1/9 успішно пройшли навчальну практику з програмного забезпечення.

Навчальна практика з програмного забезпечення – важливий етап на шляху підготовки фахового молодшого бакалавра в галузі інформаційних технологій. Цей етап наближає здобувачів освіти до майбутньої професії, ознайомлює їх з практичними аспектами подальшої професійної діяльності, сприяє розвитку творчих здібностей, навичок, ділової співпраці в колективі, сприяє успішному саморозвитку здобувача освіти.

Компетентності, якими має оволодіти здобувач освіти:

- здатність використовувати теоретичні та фундаментальні знання в галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій для вирішення різноманітних проблем;

- здатність розробляти, аналізувати та застосовувати ефективні алгоритми для розв’язання конкретних професійних задач залежно від предметного середовища;

- здатність здійснювати проєктування та розробку програмного забезпечення;

- здатність застосовувати сучасні методи, технології та інструментальні засоби проєктування й створення програмних систем та їх супроводження.Матеріали посту підготувала керівник навчальної практики Альона СНІЖКО.

Comments


bottom of page