top of page

Студентське самоврядування

З метою створення умов для самореалізації особистості студентів, формування у них відповідальності за результат своєї праці, формування організаторських і лідерських якостей в КЕФК створено органи студентського самоврядування.


Упровадження в систему управління коледжу студентського самоврядування передбачає широкі права та можливості для студентів в управлінні групою, відділенням, коледжем у поєднанні з високою відповідальністю за результати роботи, дозволяє вирішувати найбільш ефективно завдання, що сьогодні стоять перед коледжем.


Студентське самоврядування існує на трьох рівнях:

  • рівень групи, предметного гуртка;

  • рівень відділення, гуртожитку (рада гуртожитку);

  • рівень коледжу.

 

Вищим органом студентського самоврядування є звітно-виборча конференція, яка обирає парламент. Очолює парламент голова парламенту. Основними документами, що регламентують діяльність органів студентського самоврядування є Положення про студентське самоврядування КЕФК та Статут КЕФК.

 

bottom of page