З 15 серпня 2016 року Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на заміщення посади директора Дніпродзержинського енергетичного технікуму.

 

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою і мають стаж роботи на посадах науково-педагогічних або педагогічних працівників не менш як десять років.

 

Строк подання заяв  –  два місяці з дня опублікування оголошення.

 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву на участь у конкурсі; особовий листок з обліку кадрів з фотографією; автобіографію; копії документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання (за наявності); довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656); копію паспорта, засвідчену претендентом; копію трудової книжки; довідку про наявність або відсутність судимості; витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення; письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

 

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально.

 

Документи надсилати на адресу: 01135, м. Київ-135, проспект Перемоги, 10, Міністерство освіти і науки України.

Телефон для довідок: 481-47-92, 481-32-35.

Наказ №16 від 18.08.2016 "Про організацію виборів директора ДЕТ"

Наказ №27 від 24.10.2016 "Про організацію виборів директора ДЕТ (зміни)"

Положення про виборчу комісію з проведення виборів директора ДЕТ

Положення про вибори директора ДЕТ

Положення про організаційний комітет з проведення виборів директора ДЕТ

Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах директора директора ДЕТ

Положення про порядок організації роботи спостерігачів на виборах директора ДЕТ

Положення про студентське самоврядування в ДЕТ

Звіт директора ДЕТ за 2013-2016 роки

Програма кандидата на посаду директора БАНДУРКИ АНАТОЛІЯ ІВАНОВИЧА

Програма кандидата на посаду директора МОЛОЧОК ОЛЕНИ ЮРІЇВНИ