top of page

Методичний кабінет 

Кам'янського державного енергетичного технікуму

Методичний кабінет – це зв’язуюча ланка між адміністративним центром навчального закладу і педагогічними кадрами та студентами. В методичному кабінеті зібрані нормативні документи, матеріали кращого досвіду педагогічних працівників, зразки плануючої та звітної документації.

Методична робота в технікумі спрямована на удосконалення освітнього процесу, активного впровадження інноваційних форм та методів навчання; застосування наукового підходу організації праці; залучення до творчої діяльності і педагогів, і студентів; мотивування та підтримка молодих спеціалістів.

Методичний кабінет КаДЕТ
3.jpg
2.jpg

На допомогу викладачам КаДЕТ

bottom of page