top of page

Психологічна служба

Кам'янського енергетичного фахового коледжу

Практичний психолог: Стец Марина Анатоліївна

 

Основні напрямки діяльності практичного психолога КЕФК:

 • психодіагностична робота;

 • консультаційна робота;

 • психопрофілактична робота;

 • психологічна просвіта;

 • психокорекційна робота;

 • організаційно-методична робота;

 • зв’язки з громадськістю. 

Завдання психолога коледжу полягає:

 • у сприянні повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку студентів на кожному навчально-виховному етапі, у створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;

 • у забезпеченні індивідуального підходу до кожного студента на основі його психолого-педагогічного вивчення через діагностику;

 • у наданні рекомендацій кураторам та батькам щодо взаємодії зі студентами;

 • у допомозі студентові-першокурснику під час адаптації;

 • у навчально-методичній роботі з кураторами груп щодо поліпшення психологічного клімату в колективі та запобіганню соціальної та психологічної дезатаптації студентів;

 • у роботі з батьками студентів коледжу;

 • у психологічному супроводі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

 • у профілактиці і корекції відхилень в інтелектуальному і особистісному розвитку студента;

 •  консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань  навчання та виховання підлітків;

 • просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної культури в закладі освіти;

 • превентивне виховання з метою формування у студентів орієнтації на здоровий спосіб життя та захист психічного здоров’я, профілактика алкоголізму, наркоманії, СНІДу і злочинності серед неповнолітніх;

 • у розвиткові особистої зрілості та соціальної компетентності студентів;

 • в усвідомленні особистих якостей та сприяння розвитку професійних здібностей;

 • у формуванні позитивного світосприйняття та мислення.

 

Соціальний педагог: Божкевич Яна Борисівна

Напрями роботи соціального педагога:

 • діагностичний;

 • прогностичний;

 • консультативний;

 • правозахисний;

 • профілактичний;

 • соціально-перетворювальний;

 • організаційний.

Завдання соціального педагога у закладі освіти:

 • вивчає та оцінює особливості діяльності і розвитку студентів, студентського колективу в цілому, молодіжних та громадських організацій;

 • досліджує спрямованість впливу мікросередовища, особливостей сім’ї та сімейного виховання, позитивного виховного потенціалу соціального середовища та джерела негативного впливу на студентів;

 • прогнозує посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості студента чи групи;

 • прогнозує результати освітнього процесу з урахуванням найважливіших факторів становлення особистості;

 • дає рекомендації студентам, батькам або особам, які їх замінюють, викладачам та іншим особам з питань соціальної педагогіки;

 • надає необхідну консультативну соціально-педагогічну допомогу студентам;

 • сприяє захисту прав студентів;

 • бере участь у формуванні навичок дотримання норм та правил поведінки, ведення здорового способу життя, сприяє попередженню негативних явищ серед студентів;

 • надає соціальні послуги, спрямовані на задоволення соціальних потреб;

 • здійснює соціально-педагогічний супровід освітнього процесу, соціально-педагогічний патронаж соціально незахищених категорій студентів;

 • сприяє соціальному і професійному визначенню особистості та дбає про соціальну адаптацію молоді.

 Цікаво та корисно:

Матеріали психологічної служби

Практичний психолог

Соціальний педагог

bottom of page