top of page

Історія розвитку коледжу

Міністерство енергетики і електрифікації СРСР у 1966 році прийняло рішення на базі вечірньої філії Запорізького гідроенергетичного технікуму створити Дніпродзержинський енергетичний технікум (наказ № 136 від 25.05.1966р.), якому було доручено готувати спеціалістів з експлуатації електростанцій, підстанцій, електричних мереж, геодезії, геології, будівництва теплових і атомних станцій, а пізніше - екологів та спеціалістів комп’ютерної інженерії.

 

За час існування навчального закладу збудовано сучасний комплекс, що включає навчальний корпус на 960 місць, навчально-лабораторний корпус на 240 місць, навчальний полігон, гуртожиток.

 

Протягом 1985-1987 років згідно з наказом Міненерго СРСР технікум проводив цільову скорочену підготовку фахівців середньої ланки з числа висококваліфікованих робітників для підприємств атомної енергетики України.

У 1991 році згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.1991 № 227 та наказом Міненерго України від 19.11.1991 № 73 навчальний заклад був підпорядкований Міністерству енергетики України: ввійшов до асоціації «Енергокадри».

У 1997 році на виконання Постанови КМУ від 24.05.1997 №491 «Про передачу деяких вищих навчальних закладів до сфери Управління Міністерства освіти» технікум передано до Міністерства освіти і науки України.

У 2006 році технікум акредитовано як вищий навчальний заклад І (першого) рівня акредитації (протокол ДАК № 63 від 31.10.2006, наказ МОН України від 21.11.2006 № 2237-Л). У 2014 році технікум отримав ліцензію (серія АЕ № 527139 від 09.09.2014) з надання освітніх послуг щодо підготовки молодших спеціалістів за такими спеціальностями: 

Галузь знань: 10 Природничі науки

Спеціальність: 103 Науки про Землю 

Спеціальність: 101 Екологія 

 

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки 

Спеціальність: 123 Комп'ютерна інженерія

 

Галузь знань: 14 Електрична інженерія

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

Галузь знань: 19 Архітектура та будівництво

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій

 

Відповідно до законів України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», «Про вищу освіту» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» 28 листопада 2016 року Дніпродзержинський енергетичний технікум перейменовано на Кам'янський державний енергетичний технікум (КаДЕТ).

У 2022 р. Кам'янський державний енергетичний технікум перейменовано у Кам'янський енергетичний фаховий коледж (КЕФК).

Основними напрямками діяльності коледжу є:

  • впровадження освітньої діяльності з метою забезпечення набуття студентами професійних компетентностей;

  • розвиток мотивації навчання, формування особистості у кожному студенті, прагнення до самовдосконалення, виховання патріота і громадянина України; 

  • науково-методична робота з впровадження в навчальний процес інноваційних технологій, забезпечення самостійної роботи студентів;

  • робота з розвитку і збереження матеріально-технічної бази, вдосконалення управління і планування навчального процесу.

bottom of page