Код та найменування спеціальності: 

101 Екологія

Шифр та найменування галузі знань: 

10 Природничі науки

Одним з основних завдань Національної стратегії розвитку освіти України є «посилення… екологічної підготовки учнів та студентів», підготовка фахівців з новим екологічним мисленням.

Загострення екологічної кризи в Україні і зокрема, в Придніпровському регіоні зумовило потребу створення певної наукової інформаційної та організаційної бази для екологічного порятунку Придніпровського регіону.

 

Сьогодні Дніпропетровщина є одним з техногенно навантажених регіонів України. Велика кількість промислових підприємств та висока урбанізація області негативно впливають на довкілля. У Комплексній стратегії розвитку регіону відзначено, що «Дніпропетровщина отримала у спадок від СРСР значну кількість відходів промислового виробництва», тому сьогодні в регіоні є нагальна потреба в спеціалістах-екологах, яких готує Кам'янський державний енергетичний технікум.

 

Студенти-екологи Кам'янського державного енергетичного технікуму сумісно з міським управлінням  охорони навколишнього природного середовища  Кам'янської міської ради беруть участь у акціях прибирання дренажного каналу лівобережної частини міста, Голубого озера, щорічно беруть участь у міській толоці з прибирання центрального пляжу р. Дніпро та інше. Ці акції спрямовані на покращення стану довкілля, підтримку благоустрою рідного міста та присвячені міжнародним святам - "День Землі", "День довкілля".

 

Викладачі технікуму та студенти залучаються до  науково-дослідницької  роботи, беручи участь у  міських,  обласних, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях з фахових дисциплін, де розповідають про свої напрацювання, діляться досвідом роботи в наукових виданнях та збірках матеріалів наукових конференцій.

 

Працевлаштування та проходження виробничої практики техніків-екологів забезпечено укладанням угод з промисловими підприємствами регіону. Крім того для студентів, які бажають продовжити навчання за обраним напрямом підготовки у вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівня акредитації, створено умови шляхом заключення угод та складання інтегрованих планів з Дніпродзержинським державним технічним університетом, Дніпропетровським національним університетом ім. О.Гончара, Національним гірничим університетом, що приймають студентів технікуму на ІІ чи ІІІ курси денної або заочної форми навчання.

Про технікум

Кам'янський державний енергетичний технікум - це заклад фахової передвищої освіти  Дніпропетровської області.

Сьогодні технікум є одним з найавторитетніших закладів в області з підготовки висококваліфікованих фахівців  за сімома спеціальностями.

Ми в соцмережі
Контакти
  • Facebook - Grey Circle

51918, Дніпропетровська обл.

м. Кам'янське, вул. Енергетиків, 36

тел. (0569) 56-06-40

E-mail:  det_dndz@ukr.net

телеграм(веб 2).gif

© 2019 ­- 2021  Кам'янський державний енергетичний технікум