top of page

Освітньо-професійна програма:

Екологія

Код та найменування спеціальності:

101 Екологія

Шифр та найменування галузі знань:

10 Природничі науки

Еколог – захисник суспільства і природи від руйнівного впливу техногенних факторів. На всіх підприємствах і організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням природних ресурсів, посада еколога є обов'язковою, тому що здійснення виробничої діяльності без виконання природоохоронних заходів неможливе.

 

У сфері їх уваги – захист довкілля з його природними та антропогенними системами (біосфера, антропосфера, соціосфера), державне управління і контроль технологічної та екологічної діяльності.

 

Кам’янський енергетичний фаховий коледж готує кваліфікованих фахових молодших бакалаврів з екології, яких за вимогою сучасності повинно бути набагато більше для відбудови та відновлення нашої України!

 

Коледж має відповідну навчально-практичну базу, комп'ютеризовані аудиторії з обробки екологічної інформації (за допомогою спеціальних прикладних програм), сучасні спеціалізовані лабораторії аналізу зразків та компонентів навколишнього середовища, спеціалізовані кабінети і все необхідне для навчання і професійного удосконалення компетентностей за освітньо-професійною програмою Екологія.

 

Протягом навчання починаючи з другого курсу здобувачі проходять навчально-польові та технологічні практики.

 

Крім отримання базових знань у здобувачів є можливість займатись науково-дослідницькою роботою, брати участь у міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, де відбувається обмін фаховим досвідом.

 

Здобувачі освіти займають активну життєву позицію і співпрацюють з міським управлінням охорони навколишнього природного середовища Кам'янської міської ради, беруть участь у різноманітних акціях, флешмобах, залучаються до екологічних толок. Всі ці заходи спрямовані на покращення стану довкілля, підтримку благоустрою рідного міста та присвячені міжнародним святам та акціям – «День Землі», «День довкілля», «День чистих берегів».

 

Первинні посади, що може займати випускник:

Після закінчення навчання за освітньо-професійною програмою 101 Екологія випускники коледжу є підготовленими до роботи в спеціалізованих лабораторіях, проектних, виробничих, науково-дослідницьких та учбових установах, спеціалізованих екологічних і санітарно-гігієнічних інспекціях та інших організаціях, де вирішуються питання охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів, а також гігієни праці на виробництві.

 

Установи для працевлаштування: приватні, державні та комунальні підприємства.

 

Державна екологічна інспекція, Природоохоронні служби підприємств і організацій, Органи Державного нагляду і контролю за безпекою продуктів харчування, Органи Державної влади та земельного кадастру, Громадські та міжнародні організації і фонди, Проектні та науково-дослідні організації і лабораторії , Державна митна служба, освітні заклади тощо. 

 

Працевлаштування та проходження практик є невід’ємною складовою процесу підготовки здобувачів освіти у Кам’янському енергетичному фаховому коледжі. Вона є важливою та обов’язковою ланкою освітнього процесу і дає змогу забезпечити набуття фахових компетентностей здобувачам фахової освіти та можливість їхнього працевлаштування на ринку праці. Для забезпечення практики здобувачів освіти коледж встановлює форми і методи співробітництва з організаціями, підприємствами, установами, що здатні створити умови для реалізації програми практики.

 

Коледжем підписано угоди з: ПАТ «Южкокс»; ПрАТ «Дніпровагонмаш»; КЗ «Дитячий екологічний центр»; Компанія «Екологія Дома»; ПРАТ «Дніпровський коксохімічний завод»; ПРАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ».

 

Продовження навчання:

Випускник коледжу може продовжити освіту для здобуття освітнього ступеня бакалавра та магістра у ЗВО III – IV рівня акредитації за напрямком «Екологія», «Охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», зокрема, в таких як: Дніпровський державний технічний університет, Дніпровський національний університет ім. О.Гончара, Одеський державний екологічний університет, Національний ТУ «Дніпровська Політехніка», що приймають студентів коледжу на ІІ чи ІІІ курси денної або заочної форми навчання.

 

Якісна екологічна освіта – запорука твого успіху у будь-якій галузі промисловості. Можливо, саме ваші винаходи та креативні рішення складних проблем допоможуть зробити життя на нашій планеті безпечнішим та комфортнішим.

bottom of page