top of page

Код та найменування спеціальності: 

101 Екологія

Шифр та найменування галузі знань: 

10 Природничі науки

Існування земної цивілізації, її майбутнє під загрозою! Особливо під загрозою існування здорового майбутнього покоління. Тільки зміна світогляду та підходу до експлуатації природних ресурсів змінить ситуацію. Тому зараз є гостра потреба у спеціалістах екологів, які знають шляхи   гармонійного розвитку цивілізації та збереження довкілля для майбутніх поколінь.

 

Кам’янський державний енергетичний технікум  готує кваліфікованих фахівців-екологів, яких за вимогою сучасності повинно бути набагато більше!

 

Потрібно терміново змінювати психологію та екологічну свідомість усіх верств населення, віддаючи пріоритет ресурсозбереження та впроваджуючи екологічно чисті, маловідходні технології.

 

Зараз у світі існує надзвичайно багато проблем, у т.ч. глобального характеру, що руйнують природу та довкілля.

 

Багато територій нашої країни знаходяться у зоні екологічного лиха, це призводить до скорочення тривалості і якості життя загалом.

 

Кому, як не молодому і завзятому підростаючому поколінню, долучитися до збереження та відновлення неоцінимого надбання природи, яке існує на Землі.

 

Технікум має відповідну навчально-практичну базу, комп'ютеризовані аудиторії з обробки екологічної інформації (за допомогою спеціальних прикладних програм), сучасні спеціалізовані лабораторії аналізу зразків та компонентів навколишнього середовища, спеціалізовані кабінети і все необхідне для навчання і професійного удосконалення за спеціальністю 101 Екологія.

 

Протягом навчання починаючи з другого курсу студенти проходять навчально-польові та технологічні практики. На яких навчаються вже практично проводити:

 • спостереження: за станом атмосферного повітря, гідросфери, біоти, ландшафтів; відбирати та аналізувати проби довкілля;

 • оцінювати: стан геологічного середовища, атмосферного повітря, водних об'єктів, екологічний стан ґрунтів, природних об'єктів, вплив господарської діяльності на навколишнє середовище;

 • розробляти: проекти нормативів гранично допустимих скидів, заходи щодо збереження та відновлення екосистем, рекомендації з оптимізації стану довкілля та застосування економічного механізму природокористування; розробка заходів щодо запобігання забруднення навколишнього середовища; координація дій громадських природоохоронних організацій;

 • прогнозувати стан екологічного середовища, атмосферного повітря, ґрунтового покриву; контролювати стан атмосферного повітря та водних об'єктів (виробничий та екологічний контроль);

 • оцінка та попередження екологічних та техногенних ризиків виробничої діяльності.

 

Крім отримання базових знань у студентів є можливість займатись  науково-дослідницькою  роботою, брати участь у  міських,  обласних, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, де відбувається обмін досвідом.

Студенти-екологи Кам'янського державного енергетичного технікуму  займають активну життєву позицію і співпрацюють з міським управлінням  охорони навколишнього природного середовища  Кам'янської міської ради, беруть участь у різних акціях, флешмобів, залучаються до екологічних толок. Всі ці заходи спрямовані на покращення стану довкілля, підтримку благоустрою рідного міста та присвячені міжнародним святам та акціям – "День Землі", "День довкілля", "День чистих берегів".

 

Після закінчення навчання за напрямом 101 Екологія випускники є підготовленими до роботи в спеціалізованих

 • лабораторіях, проєктних, виробничих;

 • підприємствах, що оцінюють рівень забруднення та здійснюють контроль якості різних компонентів навколишнього середовища (водного та повітряного простору, ґрунтів), а також продуктів харчування;

 • організаціях, що здійснюють постійний моніторинг стану навколишнього середовища;

 • підприємствах з екологічно-небезпечними технологіями;

 • науково-дослідних установах;

 • природоохоронних організаціях;

 • санітарно-гігієнічних інспекціях та інших організаціях, де вирішуються питання охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів, а також гігієни праці на виробництві.

 

Посади, які може займати випускник:

 • Технік-еколог;

 • Технік-еколог промислових підприємств;

 • Фахівець з економічного моделювання екологічних систем;

 • Фахівець з рекреації;

 • Фахівець з управління природокористуванням.

 • Помічник інженера з охорони навколишнього середовища;

 • Спеціаліст з охорони та захисту лісу;

 • Спеціаліст з охорони тваринного світу;

 • Технолог з природоохоронних робіт;

 • Спеціаліст відділу техногенно-екологічної безпеки;

 • Спеціаліст відділу охорони навколишнього середовища;

 • Помічник інспектора з охорони природи;

 • Молодший науковий співробітник (агрономія, зоотехнія, лісівництво, природно-заповідна справа);

 • Спеціаліст в лабораторії з охорони навколишнього середовища;

 • Спеціаліст з охорони природних екосистем;

 • Екологічний аудитор;

 • Лаборант хімічного аналізу;

 • Лаборант з аналізу газів та пилу;

 • Фахівець-еколог з обробки, аналізу інформації з використанням сучасних ІТ програм та технологій.

 

Працевлаштування та проходження технологічної практики екологів забезпечено підписанням угод з промисловими підприємствами регіону.

 

Крім того для студентів, які бажають продовжити навчання за обраним напрямом підготовки у вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівня акредитації, створено умови шляхом укладання угод та складання інтегрованих планів з Дніпровським державним технічним університетом, Дніпровським національним університетом ім. О.Гончара, Одеським державним екологічним університетом, Національним ТУ «Дніпровська Політехніка», що приймають студентів технікуму на ІІ чи ІІІ курси денної або заочної форми навчання.

 

Професія ЕКОЛОГА, сучасна, цікава і дуже важлива! Запрошуємо Вас до навчання!

bottom of page