Код та найменування спеціальності: 

101 "Екологія"

Шифр та найменування галузі знань: 

10 "Природничі науки"

Одним з основних завдань Національної стратегії розвитку освіти України є «посилення… екологічної підготовки учнів та студентів», підготовка фахівців з новим екологічним мисленням.

Загострення екологічної кризи в Україні і зокрема, в Придніпровському регіоні зумовило потребу створення певної наукової інформаційної та організаційної бази для екологічного порятунку Придніпровського регіону.

 

Сьогодні Дніпропетровщина є одним з техногенно навантажених регіонів України. Велика кількість промислових підприємств та висока урбанізація області негативно впливають на довкілля. У Комплексній стратегії розвитку регіону відзначено, що «Дніпропетровщина отримала у спадок від СРСР значну кількість відходів промислового виробництва», тому сьогодні в регіоні є нагальна потреба в спеціалістах-екологах, яких готує Кам'янський державний енергетичний технікум.

 

Студенти-екологи Кам'янського державного енергетичного технікуму сумісно з міським управлінням  охорони навколишнього природного середовища  Кам'янської міської ради беруть участь у акціях прибирання дренажного каналу лівобережної частини міста, Голубого озера, щорічно беруть участь у міській толоці з прибирання центрального пляжу р. Дніпро та інше. Ці акції спрямовані на покращення стану довкілля, підтримку благоустрою рідного міста та присвячені міжнародним святам - "День Землі", "День довкілля".

 

Викладачі технікуму та студенти залучаються до  науково-дослідницької  роботи, беручи участь у  міських,  обласних, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях з фахових дисциплін, де розповідають про свої напрацювання, діляться досвідом роботи в наукових виданнях та збірках матеріалів наукових конференцій.

 

Працевлаштування та проходження виробничої практики техніків-екологів забезпечено укладанням угод з промисловими підприємствами регіону. Крім того для студентів, які бажають продовжити навчання за обраним напрямом підготовки у вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівня акредитації, створено умови шляхом заключення угод та складання інтегрованих планів з Дніпродзержинським державним технічним університетом, Дніпропетровським національним університетом ім. О.Гончара, Національним гірничим університетом, що приймають студентів технікуму на ІІ чи ІІІ курси денної або заочної форми навчання.

Про технікум
Ми в соцмережі
Контакти

Кам'янський державний енергетичний технікум - це заклад фахової передвищої освіти  Дніпропетровської області.

Сьогодні технікум є одним з найавторитетніших закладів в області з підготовки висококвалі-фікованих фахівців  за сімома спеціальностями.

  • Facebook - Grey Circle

51918, Дніпропетровська обл.

м. Кам'янське, вул. Енергетиків, 36

тел. (0569) 56-06-40

E-mail:  det_dndz@ukr.net

© 2019 -  Кам'янський державний енергетичний технікум