top of page

Освітньо-професійна програма:

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Код та найменування спеціальності:

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Шифр та найменування галузі знань:

14 Електрична інженерія

Підготовка фахівців в галузі електроенергетики ведеться з 1966 року.

 

​Циклова комісія електротехнічних дисциплін розміщена в окремому триповерховому навчально-лабораторному корпусі, який має 9 спеціалізованих лабораторій, 3 предметних аудиторії, майстерні для придбання робочої професії, залу курсового та дипломного проєктування. Постійно проводиться оновлення та переоснащення матеріально-технічної бази.

 

Під час навчання використовуються новітні інформаційні технології, особлива увага приділяється проєктуванню електричних систем і мереж, проєктуванню електричної частини електроустановок.

 

Навчальна майстерня капітально відремонтована і укомплектована інструментами та приладдям для проведення слюсарно-механічної та електромонтажної практик.

 

Матеріально-технічна база кабінетів і лабораторій відповідає вимогам освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра щодо підготовки фахівців.

 

За дуальною формою здобуття освіти повнолітні студенти можуть поєднувати теоретичне навчання в коледжі на денній формі із офіційним працевлаштуванням за фахом на підприємстві або організації  та обов’язковим навчанням (стажуванням) на робочому місці.

 

Для якісного проходження технологічної та переддипломної практик щорічно адміністрація коледжу заключає угоди з підприємствами міста та регіону, що сприяє отриманню випускниками першого робочого місця.

 

Після закінчення коледжу випускники можуть працювати на інженерно-технічних посадах на тепло- і гідроелектростанціях, в районних і міських електричних мережах, в електроцехах потужних промислових підприємств, в проєктно-конструкторських бюро, виконувати ремонтні, монтажні та пусконалагоджувальні роботи в електроустановках.

 

Випускники спеціальності працюють на провідних підприємствах міста:

  • АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі»;

  • ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ»;

  • Середньодніпровська ГЕС;

  • АТ «Дніпровська теплоелектроцентраль»;

  • ПрАТ «Оріль-Лідер»;

  • АТ «ДНІПРОАЗОТ».

bottom of page