top of page

Історична довідка про геологічний музей

Музей 1.jpg
Музей 4.jpg
Музей 3.jpg

Геологічний музей був створений у 1973 – 1974 рр. з метою більш якісної підготовки студентів та вивчення складу, умов формування, розповсюдження та властивостей  різних порід мінералів, корисних копалин.

Ініціаторами створення музею були колишній директор технікуму Попко Л.В. та викладач з дисципліни «Мінералогія, петрографія і корисні копалини» Горобей М. Г., яких підтримали Міністерство енергетики та Міністерство геології СРСР.

На момент створення геологічний музей знаходився у навчально-адміністративному корпусі в аудиторії № 57. Через три роки музей перенесли до спеціально призначеної аудиторії № 43 - 44.

Велику допомогу у створенні музею надали викладачі Токар О. І., Щоголєв І. С. та студенти  інженерно-геологічних дисциплін.

У вітринах музею представлені експозиційні розділи: мінерали, гірські породи,  руди.

У вітрині «Мінерали» можна ознайомитися з родовищами, з морфологією мінералів, їх фізичними властивостями та класифікацією. Остання представлена десятьма класами мінералів.

У вітринах «Гірські породи» наведена класифікація порід за походженням – магматичні, метаморфічні та осадові породи.

У вітрині «Руди» представлені металічні, неметалічні та горючі види рудної сировини. До металічної сировини відносяться чорні та кольорові руди, до неметалічної – індустріальна сировина, хімічна, будівельні матеріали, до горючих – торф, вугілля, озокерит, нафта.

 

Знайомство з мінералами, гірськими породами та рудами має велике значення, так як  вони широко використовуються у різних галузях народного господарства:  медицині, сільському господарстві, металургії, ювелірній справі, а також у побуті.

Під час виконання лабораторних робіт з дисципліни «Мінералогія, петрографія та корисні копалини» студенти навчаються визначати мінерали за їх фізичними властивостями, вивчають умови їх практичного застосування, навчаються відрізняти різні види гірських порід та руд, описувати їх.

Студенти-гідрогеологи направлялись на технологічну та переддипломну практики майже в усі куточки колишнього СРСР, а саме: Єкатеринбург (Свердловськ), Челябінськ, Магнітогорськ, Крим, Закарпаття, Кавказ, Томськ, Іркутськ, Новосибірськ, Забайкалля, Камчатка. Також в регіони України – Кривбас, Донбас, Харків, Одеса, Запоріжжя, Львів і т.п., де вони збирали зразки мінералів і привозили до технікуму для поповнення  колекції експозиції музею.

З 2001 року робота музею відновилися, започаткували геологічну практику в Криму. Після кожної практики студенти та викладачі привозять зразки мінералів для поповнення експозицій музею. Музей частіше стали відвідувати учні міських шкіл, а також студенти Дніпровського державного технічного університету.

 

На сьогоднішній день відповідальною за геологічний музей є голова циклової комісії екологічних дисциплін Судак О.П.

Упродовж існування геологічний музей бере активну участь у просвітницькій, виховній роботі: екскурсії для студентів коледжу, міських шкіл, університету, проведення міських просвітницьких заходів (виставки колекцій, доповіді у школах, екологічному центрі).

Геологічний музей з моменту існування і по сьогоднішній день підтримує зв’язки з геологічними  музеями Гірничого університету, Дніпровського національного університету, з історичним музеєм м. Кам'янське, дитячим екологічним центром, еколого-туристичним об’єднанням «Орлан».

Відеоогляд геологічного музею

Музей 5.jpg
Музей 2.jpg
3.jpg
bottom of page