top of page

Освітньо-професійна програма:

Комп`ютерна інженерія

Код та найменування спеціальності:

123 Комп`ютерна інженерія

Шифр та найменування галузі знань:

12 Інформаційні технології

«Хто володіє інформацією - той володіє світом» - цей крилатий вираз став гаслом комп'ютерщиків. Тому комп'ютер та Internet було визнано одним з найбільш значних досягнень людства в XX столітті, який змінив світоглад людини та спосіб життя сучасних поколінь.

Типові задачі діяльності техніка з комп’ютерної інженерії:

 • робота на ЕОМ зі стандартним програмним забезпеченням на рівні користувача;

 • обслуговування програмного забезпечення комп’ютерних систем;

 • створення та обслуговування комп’ютерних мереж;

 • робота з ресурсами глобальних мереж;

 • обслуговування та ремонт засобів обчислювальної техніки та периферійних пристроїв;

 • вибір електронних засобів збору та обробки інформації;

 • тестова перевірка ЕОМ та периферійних пристроїв;

 • пошук непрацездатних вузлів та елементів окремих блоків ЕОМ.

 

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу за такими класифікаційними угрупованнями:

 • начальники та майстри виробничих дільниць (підрозділів) у промисловості;

 • керівники підрозділів комп'ютерних послуг;

 • технічні фахівці в галузі електроніки та телекомунікацій;

 • оператори електронно-обчислювальної (комп'ютерної) техніки;

 • монтажники електронного устаткування (на роботах високої кваліфікації).

 

І може займати первинні посади:

 • майстер з ремонту приладів та апаратури;

 • начальник зміни обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру;

 • технік обчислювального (інформаційного) центру;

 • оператор електронно-обчислювальних машин;

 • налагоджувальник приладів, апаратури та систем автоматичного контролю, регулювання та керування (налагоджувальник КВП та автоматики);

 • налагоджувальник технологічного устаткування (електронна техніка);

 • регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів;

 • електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин;

 • електромеханік із засобів автоматики та приладів технологічного устаткування;

 • монтажник приладів та апаратури автоматичного контролю, регулювання та керування;

 • монтажник радіоелектронної апаратури та приладів;

 • слюсар-механік із радіоелектронної апаратури.

bottom of page