top of page

Конкурс методичних розробок викладачів комп'ютерних дисциплін


24 лютого на базі Кам'янського державного енергетичного технікуму на засіданні РМО пройшов конкурс методичних розробок викладачів інформатики та комп'ютерних дисциплін закладів фахової передвищої освіти Кам’янського регіону.


Викладачі презентували свої розробки з впровадження сучасних комп'ютерних технологій в освітньому процесі.


В умовах дистанційної освіти були запропоновані різноманітні онлайн-додатки, спеціальне програмне забезпечення, що використовується для організації проведення занять і моніторингу знань та вмінь студентів.


За результатами конкурсу відповідно до зазначених у Положенні номінацій місця розподілились таким чином:


Номінація «Впровадження інтерактивних, інтенсивних методик та інноваційних технологій в освітній процес»

І місце – Гибало Т.Г. (Вільногірський фаховий коледж НМт АУ), методична розробка

інтегрованого уроку з математики та інформатики з теми «Перетворення графіків тригонометричних функцій з використанням електронних таблиць Microsoft Excel»;

ІІ місце – Сніжко А.Д. (Кам’янський державний енергетичний технікум), методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Організація баз даних та знань».


Номінація «Впровадження інтерактивних, інтенсивних методик та інноваційних технологій у моніторинг знань та вмінь студентів»

І місце – Галенко І.С. (ВСП «Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки ДВНЗ УДХТУ»), методична розробка практичної роботи на тему «Google Форми. Створення форм. Тестування за допомогою Google Форм»;

ІІ місце – Петренко Ю.О. (Кам’янський державний енергетичний технікум), методичні рекомендації створення тестових і оцінюючих Форм і їх напівавтоматичного оцінювання тестів, усних і письмових робіт з пакетом G Suite for Education.


Номінація «Робота з обдарованою молоддю»

І місце – Досій Т.В. (Придніпровський державний металургійний коледж), методична розробка «Побудова графіків функцій та поверхонь в програмах MS Excel, Geogebra та MathCAD» ;

ІІ місце – Циновнік Т.В. (Кам’янський державний енергетичний технікум), методична розробка «Моделювання фізичних процесів в електронних таблицях в MS Excel».


Номінація «Відкрите заняття»

І місце – Авер’янова Т.І. (Кам’янський державний енергетичний технікум), методична розробка відкритого синхронного дистанційного заняття на тему «Отримання простих твердотільних об’єктів із двовимірних об’єктів. Отримання комбінованих твердотільних моделей»;

ІІ місце – Тищенко О.О. (Кам’янський державний енергетичний технікум), методична розробка відкритого заняття на тему «Надійність технічних систем».


Номінація «Створення сайтів, навчальних посібників, написання книг»

І місце – Шматок І.О. (Кам’янський державний енергетичний технікум), методичні рекомендації для проведення проєктної роботи під час занять з інформатики на І курсі на тему «Створення власного сайту».


Номінація «Створення освітніх електронних ресурсів»

І місце – Проскур В.О. (ВСП «Техніко-економічний фаховий коледж ДДТУ»), методична розробка «Електронні зошити для роботи з формулами в середовищі Excel»;

ІІ місце – Гололобова Ю.С., Бізюльова Ю.В. (ВСП «Технологічний фаховий коледж ДДТУ»), методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Інформатика»

на тему «Переведення числової інформації з однієї позиційної системи в іншу»Матеріали посту підготувала Авер'янова Т.І.

111 переглядів

Comments


bottom of page