top of page

Виховний проєкт «Ґендер. Рівні права – рівні можливості»


Сьогодні ми живемо в часи швидких змін. Звичайно ж, міняються і взаємини між чоловіками і жінками у всіх сферах суспільства. Затвердження ґендерної рівності – важливий напрямок, який розвивається в Україні за останні роки. Це питання проходить через всі проблеми сьогодення і є актуальним в житті кожного з нас.


Важливий крок в подолання ґендерної нерівності – це прийняття Закону «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків», який з 1 січня 2006 року вступив у силу. Стаття 1 цього Закону говорить: «Ґендерна рівність – це рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох ста­тей брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства».

В 2009 р. підписаний наказ Міністерства освіти і науки України № 839 «Про впровадження принципів ґендерної рівності в освіту» . Пункт 15 цього наказу: «Щорічно проводити у загальноосвітніх навчальних закладах Урок ґендерної рівності».


Наша група КІ-20-1/9 працювала над проєктом «Ґендер. Рівні права – рівні можливості». Метою проєкта було: дослідити обізнаність здобувачів освіти в питаннях ґендеру; розширити знання про ґендер, ґендерну рівність, ґендерні стереотипи, напрямки ґендерної політики в Україні; формувати неупереджене ставлення до представників обох статей; виховувати толерантність.


Те, що здавалося дивним і неможливим сто років тому, стає звичним і правильним сьогодні. Ми не вибираємо, в який час народитися. Проте ми можемо вибрати свою поведінку, яка в будь-який час має базуватися на повазі до прав людини, до рівності людей, до захисту людей від ґендерної дискримінації та насильства. Ми всі різні, але рівні!Матеріали посту підготувала Божкевич Я.Б.

133 перегляди

Comments


bottom of page