Умови прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2021 році

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 2021

Додаток 1. Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2. Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів)

Додаток 3. Таблиця переведення середнього бала документа про середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100–200

Додаток 4. Порядок подання заяв на апеляцію

Додаток 5. Положення про порядок проведення підсумкової атестації випускників підготовчих курсів та успішне закінчення підготовчих курсів КаДЕТ