ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 2021

Додаток 1. Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на другий курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника

Додаток 3. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів)

Додаток 4. Таблиця переведення середнього бала документа про середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100–200

Додаток 5. Порядок подання заяв на апеляцію

Додаток 6. Положення про порядок проведення підсумкової атестації випускників підготовчих курсів та успішне закінчення підготовчих курсів КаДЕТ